Ш.Адьшаа: Эрх мэдлээ хэтрүүлэн санаачилсан хуулийг баталбал УИХ өөрөө хариуцлага хүлээх ёстой

Бусад мэдээ