Ш.Адьшаа: Хөрөнгө оруулалтын зээл, санхүүжилт тэгш бусаар хийгдэж байна

Бусад мэдээ